Инструкция к Ротариксу

Международное название: 
Rota virus, live attenuated
Производитель: 
ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія
Регистрация: 
UA/13060/01/01 з 27.12.2013 по 27.12.2018
Приказ №: 
№1479 від 10.08.2018

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА: РОТАРИКС™ - це моновалентна вакцина для профілактики ротавірусного гастроентериту, яка містить живий ослаблений вірус, отриманий зі штаму ротавірусу людини.

РОТАРИКС™ відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я для біологічних речовин і для вакцин проти ротавірусної інфекції.

ЯКІСНИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД: 1 доза (1,5 мл) містить:

діюча речовина: ротавірус людини, живий атенуйований штам RIX4414*, не менше

106,0 ТЦД50.

* - вирощений на культурі клітин Vero.

Допоміжні речовини: цукроза (1,073 г), динатрію адипат (132,74 мг), модифіковане середовище Ігла-Дюльбекко (DMEM) (2,26 мг), вода для ін'єкцій (до 1,5 мл).

У вакцині РОТАРИКС™ можуть бути присутні у залишковій кількості сліди свинячого цирковірусу, тип 1 (PCV-1). Дані щодо можливості PCV-1 спричиняти хворобу у тварин та інфікувати або спричиняти хворобу у людини відсутні. Свідчень того, що наявність PCV-1 становить ризик з безпеки застосування, немає.

ФОРМА ВИПУСКУ: суспензія оральна.

КОД за АТС: J07B Н01.

ІМУНОЛОГІЧНІ І БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

Захисна ефективність

Були проведені клінічні дослідження в Європі та Латинській Америці, Африці та Азії для оцінки захисної ефективності вакцини РОТАРИКС™ проти будь-яких, у тому числі тяжких ротавірусних гастроентеритів.

Тяжкість гастроентериту була визначена згідно з двома різними критеріями:

  • за 20-бальною шкалою Весікарі, яка оцінює повну клінічну картину ротавірусного гастроентериту, враховуючи тяжкість і тривалість діареї та блювання, тяжкість лихоманки і зневоднення, а також необхідність лікування

або

  • визначення клінічних випадків базувалося на критеріях Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Захисна ефективність вакцини за результатами досліджень, проведених у Європі та Латинській Америці

За результатами досліджень, проведених у Європі та Латинській Америці, після застосування двох доз РОТАРИКС™ захисна ефективність вакцини зберігалася протягом першого та другого років життя дитини, як показано у таблицях 1 і 2.

Таблиця 1. Дослідження, проведене в Європі: 1-й та 2-й роки життя разом

(РОТАРИКС™ N=2572; плацебо N=1302*

Генотип

Ефективність вакцини (%) проти будь-яких га тяжких ротавірусних гастроентеритів [95% ДІ]

 

Ротавірусний гастроентерит

Тяжкий ротавірусний

 

будь-якої тяжкості

гастроентерит* *

G1P[8]

89,5

96,4

 

[82,5; 94,1]

[90,4; 99,1]

G2P[4]

58,3

85,5

 

[10,1; 81,0]

[24,0; 98,5]

G3P[8]

84,8

93,7

 

[41,0; 97,3]

[52,8; 99,9]

G4P[8]

83,1

95,4

 

[55,6; 94,5]

[68,3; 99,9]

G9P[8]

72,5

84,7

 

[58,6; 82,0]

[71,0; 92,4]

Штами генотипу P[8]

81,8

91,9

 

[75,8; 86,5]

[86,8; 95,3]

Циркулюючі штами

78,9

90,4

ротавірусу

[72,7; 83,8]

[85,1; 94,1]

 

Ефективність вакцини (%) по відношенню до ротавірусних

 

гастроентеритів, що потребують медичної допомоги

 

[95% ДІ]

Циркулюючі штами

83,8

ротавірусу

[76,8 

; 88,9]

 

Ефективність вакцини (%) щодо частоти госпіталізацій

 

при ротавірусних гастроентеритах [95% ДІ]

Циркулюючі штами

96,0

ротавірусу

[83,8

;99,5]

       

Примітка:

* Когорта «згідно із протоколом дослідження» для оцінки ефективності. Вона включає всіх суб'єктів когорти «згідно із протоколом дослідження» для оцінки безпеки, які були включені в дослідження на період спостереження з оцінки ефективності.

** Тяжким вважався випадок гастроентериту ≥ 11 балів за шкалою Весікарі.

ДІ - довірчий інтервал.

 

Таблиця 2. Дослідження, проведене у Латинській Америці: 1-й та 2-й роки життя разом (РОТАРИКС™ N=7205; плацебо N=7081*

Генотип

Ефективність вакцини (%) проти тяжкого ротавірусниого гастроентериту** [95% ДІ]

Всі рогавірусні гастроентерити

80,5 [71,3; 87,1]

G1P[8]

82,1 [64,6; 91,9]

G3P[8]

78,9 [24,5; 96,1]

G4P[8]

61.8

 

[4,1; 86,5]

G9P[8]

86,6

 

[73,0; 94,1]

Штами генотипу P[8]

82,2

 

[73,0; 88,6]

Ефективність вакцини проти тяжких ротавірусних гастроентеритів становила 38,6% (95% ДІ: < 0,0; 84,2) для штаму G2P[4], Кількість випадків, на основі яких оцінювалася ефективність вакцини по відношенню до G2P[4], була дуже низькою. 

У сукупному аналізі даних 4 досліджень з вивчення ефективності вакцини було показано, що ефективність вакцини проти тяжких гастроентеритів (≥ 11 балів за шкалою Весікарі), що викликані ротавірусом штаму G2P[4], становить 71,4% (95% ДІ: 20,1; 91,1).

Захисна ефективність вакцини за результатами дослідження, проведеного в Африці

В Африці було проведене клінічне дослідження за участю понад 4900 пацієнтів, в якому оцінювалася вакцина РОТАРИКС™, що призначалася приблизно на 10 та 14-му тижні життя (2 дози) або на 6, 10 і 14-му тижні життя (3 дози). Ефективність вакцини проти тяжких ротавірусних гастроентеритів протягом першого року життя дитини становила 61,2% (95% ДІ: 44,0; 73,2). Дослідження було недостатньо, щоб можна було оцінити різницю між ефективністю двох схем застосування вакцини - двох та трьох доз.

Дані, які показують захисну ефективність вакцини проти будь-яких та тяжких ротавірусних гастроентеритів, наведені у таблиці 3.

Таблиця 3. Дослідження, проведене у Африці: 1-й рік життя - узагальнені дані

(РОТАРИКС™ N = 2974; плацебо N = 1443*

Генотип

Ефективність вакцини (%) проти всіх ротавірусних

 

гастроентеритів [95% ДІ]

 

Ротавірусний гастроентерит будь-

Тяжкий ротавірусний

 

якої тяжкості

гастроентерит**

G1Р[8]

68,3

56,6

 

(53,6; 78,5)

(11,8; 78.8)

G2P[4]

49,3

83,8

 

(4,6; 73,0)

(9.6; 98,4)

G3P[8]

43,4*

51,5***

 

(< 0; 83,7)

(< 0; 96,5)

G8P[4]

38,7*

63,6

 

(< 0; 67,8)

(5,9; 86,5)

G9P[8]

41,8*

56,9***

 

(< 0; 72,3)

(<0; 85,5)

G12P[6]

48,0

55,5***

 

(9,7; 70,0)

(< 0; 82,2)

Штами генотипу

39,3

70,9

Р[4]

(7,7; 59,9)

(37,5; 87,0)

Штами генотипу

46,6

55,2***

Р[6]

(9,4; 68,4)

(< 0; 81,3)

Штами генотипу

Р[8]

61,0

 (47,3; 71,2)

59,1

(32,8; 75,3)

 

Примітка:

* Когорта «згідно із протоколом дослідження» для оцінки ефективності. Вона включає всіх суб'єктів когорти «згідно із протоколом дослідження» для оцінки безпеки, які були включені в дослідження на період спостереження з оцінки ефективності.

** Тяжким вважався випадок гастроентериту ≥ 11 балів за шкалою Весікарі.

*** Не є статистично достовірним (р ≥ 0,05). Ці значення мають бути інтерпретовані з обережністю.

ДІ - довірчий інтервал.

Тривалість захисної ефективності вакцини у дітей до 3 років, за результатами дослідження, проведеного в Азії

Клінічне дослідження, проведене в Азії (Гон Конг, Сінгапур та Тайвань) за участю більш ніж 10000 пацієнтів, які отримували вакцину РОТАРИКС™ за різним графіком (2; 4 місяці життя; 3; 4 місяці життя). Після двох доз РОТАРИКС™ захисна ефективність вакцини спостерігалася до 3 років життя (див. табл. 4).

Таблиця 4. Дослідження, проведене в Азії: ефективність до двох та трьох років (РОТАРИКС™ N = 5263; плацебо N = 5256*

 

Генотип

Ефективність вакцини

Ефективність вакцини

 

до 2 років

до 3 років

 

Ефективність вакцини (%) проти всіх ротавірусних

 

гастроентеритів [95% ДІ]

 

Тяжкі ротавірусні

Тяжкий ротавірусний

 

гастроентерити * *

гастроентерит**

G1P[8]

100,0

100,0

 

(80,8; 100,0)

(84,8; 100,0)

G2P[4]

100,0*

100,0***

 

(<; 100,0)

(<; 100,0)

G3P[8]

94,5

95,2

 

(64,9; 99,9)

(70,4; 99,9)

G9P[8]

91,7

91,7

 

(43,8; 99,8)

(43,8; 99.8)

Штами генотипу Р[8]

95,8

96,6

 

(83,8; 99,5)

(87,0; 99,6)

Циркулюючі штами

96,1

96,9

ротавірусу

(85,1; 99,5)

(88,3; 99,6)

 

Ефективність вакцини (%) щодо ротавірусних

 

гастроентеритів по відношенню до частоти госпіталізацій

 

і/або регідратаційної терапії в медичних закладах

 

[95% ДІ]

Циркулюючі шгами

94,2

95,5

ротавірусу

(82,2; 98,8)

(86,4; 99,1)

Примітка:

* Когорта «згідно із протоколом дослідження» для оцінки ефективності. Вона включає всіх суб'єктів когорти «згідно із протоколом дослідження» для оцінки безпеки, які були включені в дослідження на період спостереження з оцінки ефективності.

** Тяжким вважався випадок гастроентериту ≥ 11 балів за шкалою Весікарі.

*** Не є статистично достовірним (р ≥ 0,05). Ці значення мають бути інтерпретовані з обережністю.

ДІ - довірчий інтервал.

Імунна відповідь

У клінічних дослідженнях, що проводилися в Європі, Латинській Америці та Азії, 1957 немовлят отримали за різними графіками щеплення ліофілізовану вакцину РОТАРИКС™ і 1006 немовлят - плацебо. Частка пацієнтів, які до щеплення були серонегативними до ротавірусу (титри антитіл IgA < 20 Од/мл (ELISA)), з титром антиротавірусних IgA у сироватці ≥ 20 Од/мл через 1 або 2 місяці після введення другої дози вакцини або плацебо становила від 77,9% до 100% та від 0% до 17,1% відповідно.

Імунна відповідь на введення вакцини РОТАРИКС™ у формі суспензії за даними 3-х порівняльних досліджень є аналогічною до імунної відповіді на введення вакцини у формі ліофілізованого порошку.

У клінічному дослідженні, проведеному в Африці, імунна відповідь оцінювалася у 332 немовлят, які отримали вакцину РОТАРИКС™ (N=221) або плацебо (N=111) за графіком щеплення у 10 та 14 тижнів (2 дози) або у 6, 10 та 14 тижнів (3 дози). Частка пацієнтів, які до щеплення були серонегативними до ротавірусу (титри антитіл IgA < 20 Од/мл (ELISA)), з сироватковими титрами антиротавірусних антитіл IgA ≥ 20 Од/мл через 1 місяць після введення останньої дози вакцини або плацебо становила 58,4% (об'єднані дані для обох режимів щеплення) та 22,5%, відповідно.

Імунна відповідь у недоношених немовлят

За даними клінічних досліджень після імунізації недоношених немовлят вакциною РОТАРИКС™ у ліофілізованій формі у 85,7% вакцинованих досягався титр антиротавірусного IgA у сироватці ≥ 20 Од/мл (ELISA) через 1 місяць після введення другої дози вакцини.

Безпека вакцини у немовлят, інфікованих вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

У клінічному дослідженні 100 немовлят з BIJI-інфекцією отримали ліофілізовану вакцину

РОТАРИКС™ або плацебо. Профіль безпеки для вакцини РОТАРИКС™ та плацебо був подібним.

Виділення вакцинного вірусу

Після щеплення зустрічається виділення вакцинного вірусу з фекаліями, яке триває в середньому протягом 10 днів з максимальною екскрецією вірусу приблизно на 7-й день після вакцинації. Наявність вірусних антигенів, виявлена за результатами ELISA, визначалася в 50% зразків фекалій після введення 1-ої дози вакцини та в 4 % зразків - після введення 2-ої дози. При тестуванні цих зразків фекалій на наявність живого вакцинного вірусу 17 % з них були позитивними.

У двох порівняльних контрольних дослідженнях виділення вакцинного вірусу після застосування рідкої вакцини РОТАРИКС™ було подібним до того, що спостерігалося після застосування ліофілізованої вакцини РОТАРИКС™.

Ефективність

В таблиці 5 продемонстровані результати декількох досліджень проведених за методом випадок-контроль для оцінки ефективності препарату РОТАРИКС™ проти тяжкого гастроентериту, викликаного ротавірусом, що призвів до госпіталізації.

Таблиця 5. Ефективність проти тяжкого гастроентериту, викликаного ротавірусом, іцо

призвів до госпіталізації

Країни

Вік (роки)

Кількість щеплених

двома дозами (N) (випадки/ контроль)

Штам

Ефективність, розрахована за госпіталізованими ротавірус-негативними пацієнтами, (%)

[95% ДІ]

Тривалість періоду спостереження

Дослідження, спонсором яких була компанія «ГСК»

Бельгія

<4

215/276

Всі

G1P[8] G2P[4]

 90 [81; 95]

 95 [78; 99]

 85 [64; 94]

2,4 роки

Бразилія

<3

249/249

Всі

G2P[4]

 76 [58; 86]

 75 [57; 86]

1 рік

Сінгапур

<5

136/272

Всі

G1P[8]

 84 [32; 96]

 91 [30; 99]

2 роки

Інші дослідження

Ель-

Сальвадор

<2

152/617

Всі

 76 [64; 84]*

2,5 роки

Австралія

< 1

21/84

G2P[4]|

 85 [16; 97]**

10 місяців

Примітка:

* У пацієнтів, які не пройшли повний курс вакцинації, ефективність після однієї дози становила 51% (95% ДІ: 26; 67).

** Статистично значима ефективність може бути продемонстрована тільки для дітей віком <1 року з гастроентеритом, викликаним ротавірусом і ускладненим ацидозом.

ДІ - довірчий інтервал.

Вплив на смертність1

Дослідження впливу препарату РОТАРИКС™, проведені в Панамі, Бразилії та Мексиці, продемонстрували зниження смертності через діарею з усіх причин з діапазоном 22%-56% у дітей віком молодше 5 років, протягом 2-3 років після введення вакцини.

Вплив па госпіталізацію1

В ретроспективному дослідженні бази даних в Бельгії, проведеному серед дітей віком 5 років і молодше, прямий та непрямий вплив вакцинації препаратом РОТАРИКС™ на пов'язану з ротавірусом госпіталізацію мав діапазон від 64% (95% ДІ: 49;76) до 80% (95% ДІ: 77;83) через два роки після введення вакцини. Подібні дослідження в Бразилії, Австралії та Ель- Сальвадорі продемонстрували зниження відповідно на 59%, 75 % та 81%. Крім того, три дослідження впливу на госпіталізацію через діарею з усіх причин, проведені в Латинській Америці, продемонстрували зниження на 29%-37% через два роки після введення вакцини.

Примітка:

1 - дослідження впливу означають встановлення часового взаємозв'язку, а не причинно-наслідкового зв'язку, між хворобою та вакцинацією.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ: Вакцина РОТАРИКС™ показана для профілактики гастроентериту, що викликається ротавірусом (див. розділи Особливості застосування та Імунобіологічні та біологічні властивості).

Щеплення дітей на території України здійснюється згідно з вимогами діючих наказів МОЗ України.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ І ДОЗИ:

Дозування

Курс вакцинації складається з двох доз. Перша доза може бути призначена дитині, починаючи з віку 6 тижнів. Інтервал між застосуванням першої і другої дози повинен бути не менше 4 тижнів. Курс вакцинації слід закінчити до досягнення дитиною віку 24 тижні. РОТАРИКС™ може бути призначений за тими ж показаннями і недоношеним дітям, дотримуючись такого самого дозування (див. розділи «Імунобіологічні та біологічні властивості» та «Побічні реакції»).

За даними клінічних досліджень зригування або спльовування при застосуванні вакцини спостерігалось дуже рідко, і в таких випадках повторна доза не вводилась. Однак, у випадку, якщо дитина зригнула або сплюнула майже всю дозу, можна одноразово замінити цю дозу під час цього ж самого вакцинування.

Настійно рекомендується, щоб немовлята, які отримали першу дозу вакцини РОТАРИКС™, завершили 2-дозовий режим вакцинації препаратом РОТАРИКС™ .

Спосіб застосування

Вакцина РОТАРИКС™ призначена тільки для перорального застосування.

ВАКЦИНУ РОТАРИКС™ НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ МОЖНА ВВОДИТИ У ВИГЛЯДІ

ІН'ЄКЦІЇ!

Відсутні обмеження на споживання немовлям їжі або рідини, включаючи грудне молоко, як до, так і після вакцинації.

За даними, отриманими у клінічних дослідженнях, грудне вигодовування не може зменшити ефективність вакцини РОТАРИКС™. Тому в період проведення вакцинації можна продовжувати годувати дитину грудним молоком.

Інформація щодо інструкції приготування або відновлення слід дивитись в розділі «Техніка застосування/поводження з препаратом».

ПОБІЧНА ДІЯ:

Дані клінічних досліджень

Для визначення частоти виникнення побічних дій застосовується наступна класифікація.

Дуже часто (≥ 1/10)

Часто (≥1/100 - < 1/10)

Нечасто (≥ 1/1000 -< 1/100)

Рідко (≥ 1/10000-< 1/1000)

Дуже рідко (< 1/10000)

Профіль безпеки вакцини, наведений нижче, ґрунтується на даних клінічних випробовувань, проведених як з ліофілізованою формою вакцини РОТАРИКС™, так і у формі вже готової суспензії для перорального застосування.

Загалом у 4 клінічних дослідженнях вакцини РОТАРИКС™ у формі суспензії було імунізовано 1900 немовлят, яким було введено близько 3800 доз вакцини. За даними цих досліджень було показано, що профіль безпеки вакцини у формі суспензії є порівняним з профілем безпеки вакцини у формі ліофілізованого порошку.

Загалом у 23 клінічних дослідженнях було використано 106000 доз вакцини РОТАРИКС™ (у формі ліофілізованого порошку або суспензії) приблизно 51000 немовлятам. У трьох плацебо-контрольованих клінічних дослідженнях, де РОТАРИКС™ застосовувався самостійно (призначення інших звичайних педіатричних вакцин відбувалося за графіком), частота та тяжкість таких очікуваних симптомів (зареєстрованих протягом 8 днів після вакцинації), як діарея, блювання, втрата апетиту, лихоманка, дратівливість та кашель/нежить суттєво не відрізнялися у групі, що вакцинувалася РОТАРИКС™ у порівнянні з групою, що отримувала плацебо. Не було відмічено збільшення частоти та тяжкості цих реакцій і після застосування другої дози.

За даними узагальненого аналізу 17 плацебо-контрольованих клінічних досліджень, де РОТАРИКС™ застосовувався разом з іншими педіатричними вакцинами (див. розділ

Взаємодія з іншими медикаментами та інші види взаємодій»), такі побічні дії (зареєстровані протягом 31 дня після вакцинації), були оцінені як можливо пов'язані з вакцинацією.

Порушення з боку шлунково-кишковоготракту

Часто: діарея

Нечасто: метеоризм, біль у животі Порушення з боку шкіри та підшкірних тканин Нечасто: дерматит

Загальні порушення та порушення в місці введення Часто: дратівливість

Ризик виникнення інвагінації був оцінений у великому клінічному дослідженні з безпеки застосування цієї вакцини у Латинській Америці та Фінляндії із залученням 63 225 пацієнтів. За даними цього дослідження не було виявлено збільшення ризику виникнення інвагінації у групі пацієнтів, імунізованих вакциною РОТАРИКСпорівняно з групою плацебо, як показано у наведеній нижче таблиці.

Терміни прояву

РОТАРИКС™

Плацебо

Відносний ризик

інвагінації

(кількість осіб)

(кількість осіб)

(95% ДІ)

Інвагінація протягом

 

 

 

31 дня після:

N = 31 673

N = 31 552

 

першої дози

1

2

0,50 (0,07; 3,80)

·        

другої дози

5

5

0,99 (0,31; 3,21)

Інвагінація протягом

 

 

 

першого року життя:

N = 10159

N = 10010

 

перша доза введена

4

14

0,28 (0,10; 0,81)

до 1 року

 

 

 

 

Примітка:

N - загальна кількість осіб. ДІ - довірчий інтервал.

Безпека застосування вакцини у недоношених немовлят

У клінічному дослідженні 1009 недоношеним немовлятам було застосовано РОТАРИКС™ у формі ліофілізованого порошку або плацебо (198 немовлят мали 27-30 тижнів гестаціїта 801 немовля - 31-36 тижнів гестації). Перша доза була застосована у віці 6 тижнів. Серйозні побічні прояви спостерігались у 5,1 % немовлят, які отримували РОТАРИКСпорівняно з 6,8% немовлят, які отримували плацебо. Аналогічна частота інших побічних проявів спостерігалась у групі немовлят, які отримували РОТАРИКС™, та у групі, яка отримувала плацебо. Повідомлень про випадки інвагінації не було. Дані постмаркетингового спостереження Порушення з боку шлунково-кишкового тракту

Рідко: інвагінація* (див. розділ «Особливості застосування»), кров'янисті випорожнення, гастроентерити з виділенням вакцинного вірусу у немовлят з тяжким комбінованим імунодефіцитом (SCID).

Передузовання

Немає достатніх даних.

ПРОТИПОКАЗАННЯ: вакцина РОТАРИКС™ не повинна застосовуватися в осіб з відомою підвищеною чутливістю після попереднього застосування вакцини РОТАРИКС™ або до будь-якого з компонентів вакцини (див. розділ «Якісніш та кількісний склад» та «Перелік допоміжн их речовин »).

Вакцина протипоказана особам з наявністю в анамнезі інвагінації.

Вакцина РОТАРИКС™ не повинна застосовуватися в осіб з неусуненою вродженою вадою розвитку шлунково-кишкового тракту (такою, як дивертикул Меккеля), що може бути передумовою розвитку кишкової інвагінації.

Вакцина РОТАРИКС™ не повинна застосовуватися в осіб з SCID (див. розділ «Побічна дія»).

Вакцина містить цукрозу. Вакцина протипоказана пацієнтам з рідкісними спадковими проблемами непереносимості фруктози, глюкозо-галактозною мальабсорбцією або з цукрозо- імальтозною недостатністю.

При проведенні імунізації на території України щодо протипоказань також слід керуватися діючими наказами МОЗ України.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: згідно з вимогами медичної практики вакцинації повинен передувати розгляд анамнезу (особливо того, що стосується попередньої вакцинації і можливих випадків побічної дії) і медичне обстеження.

Як і при застосуванні інших вакцин, введення вакцини РОТАРИКС™ повинно бути відкладено в осіб з гострими захворюваннями, що супроводжуються лихоманкою. Проте, наявність незначних інфекцій, таких як звичайна застуда, не є протипоказанням для проведення імунізації.

Застосування вакцини РОТАРИКС™ повинно бути відкладено в осіб, що страждають па діарею або блювання.

Дані про безпеку та ефективність застосування вакцини РОТАРИКС™ у немовлят із захворюваннями шлунково-кишкового тракту відсутні. Тому застосовувати вакцину РОТАРИКС™ таким немовлятам слід з обережністю, порівнювати ризик та користь від вакцинації.

Ризик інвагінації був вивчений у великому клінічному дослідженні (63225 немовлят), проведеному в Фінляндії, Індії та Бангладеші. Збільшення ризику виникнення інвагінації після застосування вакцини РОТАРИКС™ порівняно з плацебо виявлено не було. Однак, за даними постмаркетиногового дослідження з безпеки було виявлено короткочасне збільшення ризику інвагінації після вакцинації, головним чином протягом 7 днів після першої дози вакцини та у меншій мірі, після другої дози. Загальне зниження кількості випадків інвагінації залишається за частотою: рідко. Вплив застосування РОТАРИКС™ на загальний ризик виникнення інвагінації не встановлений.

Як запобіжний засіб, медичний персонал у післявакцинальний період повинен спостерігати за будь-яким симптомом, що вказує на інвагінацію (тяжкий біль у животі, постійне блювання, кров'янистий стул, здуття живота та/або висока температура). Батькам або опікунам слід порадити швидко повідомляти про появу таких симптомів.

Застосування вакцини РОТАРИКС™ у імуноскомпрометованих немовлят, включаючи тих, які знаходяться на імуносупресивній терапії, повинно базуватися на ретельному співставленні потенційної користі та ризику застосування вакцини РОТАРИКС™. Як відомо, виділення вакцинного вірусу з випорожненнями з'являється після вакцинації і триває в середньому до 10 днів з піком виділення на 7-й день. За даними клінічних досліджень спостерігалися випадки передачі вакцинного вірусу серонегативним контактними особам, але без появи будь-яких клінічних симптомів. РОТАРИКС™ слід з обережністю застосовувати особам, які тісно контактують з пацієнтами з імунодефіцитом, зокрема зі злоякісними новоутвореннями, або тими, хто отримує імуносупресивну терапію. Особи, що контактують з нещодавно вакцинованими дітьми, повинні бути проінформовані про необхідність дотримання ретельної гігієни (включаючи миття рук) після зміни підгузків у дитини.

При проведенні первинної імунізації у недоношених дітей (народжених ≥ 28 тижнів вагітності) необхідний моніторинг дихання протягом 48-72 годин після щеплення через потенційний ризик апное.

Як і при застосуванні інших вакцин, захисна імунна відповідь може бути отримана не у всіх вакцинованих дітей.

Наразі невідомо, наскільки вакцина РОТАРИКС™ може забезпечувати захист проти штамів ротавірусу, які не циркулювали у рамках проведених клінічних досліджень. Вакцина РОТАРИКС™ не захищає від гастроентеритів не ротавірусної етіології.

Спеціальні застереження щодо застосування і використання препарату

Вакцина є прозорою безбарвною рідиною, вільною від будь-яких сторонніх часток; у оральному аплікаторі або пластиковій тубі, закритих захисним ковпачком. Препарат готовий для використання (не потрібне його розчинення або розведення). Перед застосуванням вакцину необхідно візуально перевірити на наявність будь-яких сторонніх часток і/або зміну зовнішнього вигляду. У випадку, якщо спостерігається що-небудь із перерахованого вище, вакцину не використовувати.

Застосування вакцини у пероральному аплікаторі та тубі:

1. Техніка застосування вакцини в пероральному аплікаторі наведена на рис. 1.

2. Техніка застосування вакцини в тубі наведена на рис. 2.

3. Ця вакцина призначена лише для перорального застосування. Дитину слід тримати з відхиленою головою. Введіть увесь вміст перорального аплікатору або туби ПЕРОРАЛЬНО (на внутрішню поверхню щоки).

4. Не вводити шляхом ін'єкції.

Несумісність

Цю вакцину не можна змішувати з іншими лікарськими засобами.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ МЕДИКАМЕНТАМИ ТА ІНШІ ВИДИ ВЗАЄМОДІЙ:  

Вакцину РОТАРИКС™ можна застосовувати в поєднанні з будь-якою з наступних як моновалентних, так і комбінованих вакцин, включаючи гексавалентну вакцину DTPa-HBV- IPV/Hib - вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (безклітинну), гепатиту В, поліомієліту та захворювань, що викликаються Haemophilus influenzae типу b (Hib); вакцину для профілактики дифтерії, правця і кашлюку (цільноклітинну) (DTPw), вакцину для профілактики дифтерії, правця і кашлюку (безклітинну) (DTPa), вакцину для профілактики захворювань, що викликаються Hib, інактивовану вакцину для профілактики поліомієліту (IPV), вакцину для профілактики гепатиту В (HBV), кон'юговану вакцину для профілактики пневмококової інфекції та кон'юговану вакцину для профілактики захворювань, що викликаються менінгококами серогрупи С. Результати досліджень показали, що одночасне введення цих вакцин не впливало на їх імуногенність та безпеку.

Одночасне застосування РОТАРИКС™ і пероральної вакцини для профілактики поліомієліту (OPV) не мало впливу на імунну відповідь до поліовірусів. Хоча сумісне застосування OPV вакцини може у невеликій мірі зменшувати імунну відповідь на ротавірусну вакцину, клінічний захист проти тяжких гастроентеритів, викликаних ротавірусами, зберігається.

ВАГІТНІСТЬ ТА ЛАКТАЦІЯ: вакцина РОТАРИКС™ не призначена для застосування у дорослих. Тому дані щодо застосування вакцини у жінок під час вагітності або періоду одування груддю відсутні, а дослідження з вивчення впливу на репродуктивну функцію у

тварин не проводились.

Вакцина РОТАРИКС™ не призначена для застосування у дорослих.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: вакцину слід зберігати при температурі від 2 до 8°С (у холодильнику). Не заморожувати. Зберігати в оригінальній упаковці, щоб захистити від світла. Зберігати у недоступному для дітей місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки. Дата закінчення терміну придатності вакцини зазначена на етикетці та на упаковці.

ПАКУВАННЯ: по 1 дозі (1,5 мл) вакцини у попередньо заповненому оральному аплікаторі зі скла типу 1 (Євр.Ф.) із захисним ковпачком або пластиковій тубі з ковпачком. Пероральний аплікатор або тубу разом з інструкцією про застосування вкладають в картонну коробку. Розмір упаковки: по 1, 5 аплікаторів або туб.

ВИРОБНИК

ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Рю де л’Інстітю, 89 1330 м. Ріксенсарт, Бельгія. 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l'lnstitut, 89 1330 Rixensart, Belgium.

Ваш ребёнок © 2000 - 2019 Детский медицинский центр.
г. Харьков, ул. Кооперативная, 28-А, тел: 0577179867, 0577648421, 0960411671, 0996606624, 0577555451.
г. Киев, ул. Платона Майбороды, 8, 1-й этаж, тел: 0681574008, 0931574008, 0991574009.
г. Киев, ул. Верхний Вал 18, 1-й этаж, тел: 0953616773, 0687429858.
г. Киев, ул. Бориса Гмыри, дом 9-В, тел: 0681011711, 0501011711, 0445750357.
г. Кривой Рог, ул. Виталия Матусевича 2А, 2-й этаж, тел: 0677284466, 0637284466.
г. Одесса, ул. Жуковского 10, ДМЦ KIND, тел: 0487830323, 0949404323, 0988470577, 0992124175.