096 041-16-71

Календар щеплень в Україні 2015 року з коментарями для фахівців

1 січня 2015 року вступив в дію наказ МОЗУ №551 від 11.08.2014, що регламентує всі питання пов’язані з вакцинацією в Україні. Але для практикуючого лікаря в цьому наказі, як і в попередніх, є безліч незрозумілих  речей. Тому я зробив спробу визначити ці спірні моменти та надати найбільш, на мій погляд, раціональні варіанті їх трактування.   

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2014 року № 551)

КАЛЕНДАР ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ В УКРАЇНІ

І. Загальні положення

1. Календар профілактичних щеплень в Україні (далі – Календар) – нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, яким встановлюються перелік обов'язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення. (Дуже пафосно та безглуздо. Календар щеплень не може і не повинен забезпечувати формування державної політики у сфері охорони здоров’я). 

Цей Календар включає обов’язкові профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на дифтерію, кашлюк, кір, поліомієліт, правець, туберкульоз. Інші обов’язкові щеплення встановлюються відповідно до цього Календаря для груп населення: за віком; щеплення дітей з порушенням цього Календаря; щеплення ВІЛ-інфікованих осіб; за станом здоров’я; щеплення дітей після алло/ауто-ТСГК (трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин); щеплення на ендемічних і ензоотичних територіях та за епідемічними показаннями. (Найбільш вагома претензія до цього Календарю – він окрім обов’язкових  за Законами для щеплення 6 інфекцій додає ще 4 обов’язкових за віком та для дітей з порушенням цього Календаря, а саме – епідемічний паротит, краснуха, гепатит В, гемофільна інфекція)

2. Обов’язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у зв’язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи.

3. У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах можуть проводитися обов’язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби.

4. З метою специфічної профілактики інфекційних хвороб особи, які бажають зробити щеплення, щодо яких існують зареєстровані в Україні медичні імунобіологічні препарати, можуть зробити такі щеплення за направленням лікаря.

5. У цьому Календарі основні терміни вживаються в таких значеннях: вакцинація (щеплення, імунізація) – створення штучного імунітету в людини до певних інфекційних хвороб шляхом введення вакцини, анатоксину чи імуноглобуліну; медичні імунобіологічні препарати − вакцини, анатоксини, імуноглобуліни, сироватки, бактеріофаги, інші лікарські засоби, що застосовуються в медичній практиці з метою специфічної профілактики інфекційних хвороб; первинний вакцинальний комплекс – курс профілактичних щеплень, необхідний для створення базового імунітету проти певних інфекційних хвороб; ревакцинація – повторне введення вакцини чи анатоксину з метою підтримання штучного імунітету в людини до певних інфекційних хвороб.

6. За наявності зареєстрованих комбінованих вакцин, до складу яких входять антигени, для профілактики інфекцій, визначених цим Календарем, вакцинація проводиться комбінованими вакцинами. (Наявності де? У поліклініці, аптеці, у приватному закладі? А якщо, особа, що підлягає вакцинації не бажає щеплюватися комбінованим препаратом, тому що він не є безкоштовним? Необхідно замінити на «… вакцинація може проводиться…» А.В.)

ІІ. Порядок проведення щеплень

1. Щеплення за віком

Вік

Щеплення проти

1 день

 

Гепатиту В

       

3-5 днів

Туберкульозу

         

1 місяць

 

Гепатиту В

       

2 місяці

   

Дифтерії, кашлюку, правця

Поліомієліту

Гемофільної інфекції

 

4 місяці

   

Дифтерії, кашлюку, правця

Поліомієліту

Гемофільної інфекції

 

6 місяців

 

Гепатиту В

Дифтерії, кашлюку, правця

Поліомієліту

   

12 місяців

       

Гемофільної

Інфекції

Кору, краснухи, паротиту

18 місяців

   

Дифтерії, кашлюку, правця

Поліомієліту

   

6 років

   

Дифтерії, правця

Поліомієліту

 

Кору, краснухи,паротиту

7 років

Туберкульозу

         

14 років

     

Поліомієліту

   

16 років

   

Дифтерії, правця (надалі − кожні 10років)

     

2. Вакцинації для профілактики гепатиту В підлягають усі новонароджені. Для вакцинації дітей використовується вакцина за схемою: 0 (перша доба)–1−6 місяців життя дитини. Якщо мати новонародженого HBsAg «–» (негативна), що документально підтверджено (Чергова нісенітниця. Як інакше, ніж документально можливо підтвердити відсутність HBsAg? Вербально? Потрібно видалити. А.В.), вакцинацію дитини можливо розпочати протягом перших місяців життя (Трохи раніше було вказане протилежне: «Вакцинації для профілактики гепатиту В підлягають усі новонароджені». Далі, що таке  «перші місяці життя»? 2 місяця? 5 місяців? 60 місяців? А.В.) або одночасно зі щепленням проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту. У разі поєднання імунізації зі щепленням проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту рекомендуються схеми: 2−4−6−18 місяців життя або 2−4−9 місяців життя (Незрозуміло з яким щепленням може поєднуватися вакцинація проти гепатиту В у віці 9 місяців. В цьому віці за цим Календарем ніякі щеплення не повинні проводитись. А.В.).

Новонародженим з масою тіла < 2000 г, що народилися від HBsAg «–» (негативних) матерів, вакцинація проводиться при досягненні дитиною ваги 2000 г або при досягненні віку 1 місяць. Якщо новонароджена дитина у тяжкому стані, то її імунізацію слід проводити після покращення стану перед випискою дитини з лікарні. Якщо мати новонародженого HBsAg «+» (позитивна), дитині роблять щеплення за схемою: 0 (перша доба)−1−6 місяців життя дитини. Перша доза вакцини вводиться в перші 12 годин життя дитини незалежно від маси тіла. Разом з вакцинацією, але не пізніше 1-го тижня життя, в іншу ділянку тіла рекомендовано вводити специфічний імуноглобулін проти гепатиту В з розрахунку 40 МО/кг маси тіла та не менше 100 МО (Вже декілька років специфічний імуноглобулін в країні не виробляється та в країну не постачається. А.В.).

Якщо маса новонародженої дитини <2000 г, то вакцинація проводиться обов’язково, але введена доза вакцини не зараховується як доза первинної імунізації; після досягнення дитиною віку 1 місяць вакцинація має бути проведена серією із трьох введень вакцин 0−1−6 (0 − дата першого введення вакцини, мінімальний інтервал між першим та другим щепленнями – 1 місяць, між другим та третім щепленнями – 5 місяців). Якщо в матері новонародженої дитини невизначений HBsAg статус, щеплення дитини проводиться обов’язково в перші 12 годин життя з одночасним дослідженням статусу матері за HBsAg. У разі отримання позитивного результату в матері профілактика гепатиту В проводиться, як у випадку щеплення дитини, народженої від HBsAg «+» (позитивної) матері. Не слід повторно розпочинати серію вакцинації, якщо була пропущена доза вакцини, незалежно від того, скільки часу минуло. Необхідно ввести дози вакцини, яких не вистачає, за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів (абзац 3 глави 2 цього розділу).1. Щепленню для профілактики туберкульозу підлягають усі новонароджені діти, що не мають до цього протипоказань. (Нісенітниця. Всі щеплення робляться тільки за відсутністю протипоказань. Крім того, є протипоказання, які неможливо виявити у новонароджених, наприклад, дефекти фагоцитозу. Потрібно видалити. А.В.) Вакцинація проводиться на 3−5-ту добу життя дитини (не раніше 48-ї години після народження) вакциною для профілактики туберкульозу (далі − БЦЖ).

Недоношених дітей щеплюють після досягнення дитиною маси тіла ≥ 2500 г. Щеплення для профілактики туберкульозу не проводять в один день з іншими щепленнями. Діти, які не були щеплені в пологовому стаціонарі, підлягають обов’язковій вакцинації в закладах охорони здоров’я. (Нісенітниця. Всі щеплення в Україні робляться тільки в закладах охорони здоров’я. Пологовий стаціонар, до речі, теж є закладом охорони здоров’я. Потрібно видалити. А.В.) Дітям, яким не виповнилося два місяці, щеплення проти туберкульозу проводяться без попередньої проби Манту. Після двомісячного віку перед виконанням щеплення дитині слід провести пробу Манту. Щеплення проводиться при негативному результаті проби.

Діти, щеплені БЦЖ, у яких не сформувався рубчик, проте є достовірне підтвердження проведення щеплення не підлягають повторній вакцинації (Незрозуміло – що є достовірним підтвердженням щеплення? Запис про проведене щеплення - це достовірне підтвердження? Якщо так – навіщо взагалі це уточнення? А.В.). Ревакцинації проти туберкульозу підлягають діти віком 7 років, не інфіковані мікобактеріями туберкульозу (МБТ) (Довести інфікованість або неінфікованість МБТ досить складно. Для цього необхідно провести комплекс досліджень, принаймні аналіз на наявність антитіл до МБТ. Потрібно обрати та зробити легітимними додаткові діагностичні методики. А.В.) та з негативним результатом проби Манту. Ревакцинація проводиться вакциною БЦЖ.

3. Щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюку проводяться за віком: у 2 місяці (перше щеплення), у 4 місяці (друге щеплення), у 6 місяців (третє щеплення) та у 18 місяців (четверте щеплення). Для вакцинації дітей проти кашлюку на першому році життя можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (далі – АаКДП), так і з цільноклітинним (далі – АКДП) кашлюковим компонентом (Знову нісенітниця. Які вакцини можливо використовувати на другому році життя і далі незрозуміло. Потрібно видалити. А.В.). Перенесений кашлюк в анамнезі не є протипоказанням до вакцинації проти цієї хвороби.

Щеплення проти кашлюку проводиться дітям до 6 років 11 місяців 29 днів. Ревакцинацію проти дифтерії та правця у 6 років проводять анатоксином дифтерійно-правцевим (далі – АДП) (Чому не АаКДП або АаКДП-м – не зрозуміло. В Україну 2 останніроки не постачається вакцина АДП. Потрібно видалити. А.В.), наступну у 16 років – анатоксином дифтерійно-правцевим зі зменшеним вмістом антигену (далі – АДП-М). Першу планову ревакцинацію дорослих за віком та епідпоказаннями (До чого тут епідпоказання – незрозуміле. Потрібне видалити. А.В.), які раніше були щеплені, проводять АДП-М у віці 26 років з подальшою плановою ревакцинацією АДП-М з мінімальним інтервалом 10 років від попереднього щеплення АДП-М. Особливості вакцинації дітей проти кашлюку, дифтерії та правця, що не отримали щеплення за віком, наведено в главі 2 цього розділу. Екстрена профілактика правця не впливає на проведення планової імунізації.

4. Вакцинація дітей для профілактики поліомієліту проводиться за віком 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 14 років. Інактивована вакцина для профілактики поліомієліту (далі – ІПВ) застосовується для перших двох щеплень, а при протипоказаннях до введення оральної поліомієлітної вакцини (далі – ОПВ) – для всіх наступних щеплень за цим Календарем. Вакцина ОПВ застосовується для 3−6-го щеплень (щеплення за віком – 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 14 років) за відсутності протипоказань до ОПВ (Чергове вкрай важливе зауваження. Вакцина А застосовується за відсутності протипоказань до введення вакцини А. Потрібно видалити. А.В.).

Вакцина ІПВ може бути застосована для 3−6-го щеплень як окремо, так і в складі комбінованих вакцин (Якщо ще має будь-яке значення, то потрібно окреслити по аналогії як може застосовуватися вакцина ІПВ для 1-2-го щеплень. Потрібно видалити. А.В.). Дітям, які перебувають у сімейному оточенні, дитячих закладах закритого типу з ВІЛ-інфікованими або з особами, яким протипоказано введення ОПВ, щеплення проводиться виключно ІПВ-вакциною. Особливості вакцинації дітей проти поліомієліту, що не отримали щеплення за віком, наведено в главі 2 цього розділу.

5. Вакцинація дітей для профілактики інфекції, спричиненої паличкою Haemophilus influenzae типу b (далі – Hib-інфекція), може проводитись моновакцинами та комбінованими вакцинами, що містять Hib-компонент (Як і більшість інших інфекції. Навіщо це взагалі вказувати? Потрібно видалити. А.В.). Щеплення для профілактики Hib-інфекції слід проводити за схемою 2−4−12 місяців. (Дуже невдала схема. Поєднання у 12 місяців вакцинації проти кору, паротиту, краснухи живою вакциною з щепленням інактивованим препаратом проти ХІБ-інфекції можливе, але потребує двох ін’єкцій та наявності вакцин, що в сучасних умовах маловірогідне. Крім того, у світі загально прийнятою є 4-разова схема вакцинації. А.В.). Вакцинація проводиться дітям до 4 років 11 місяців 29 днів. У старшому віці вакцинація проти Hib-інфекції проводиться лише особам з групи ризику відповідно до глави 4 цього розділу. Особливості вакцинації для профілактики Hib-інфекції у дітей, що не отримали щеплення за віком, наведено в главі 2 цього розділу.

6. Вакцинація дітей для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи проводиться у віці 12 місяців. Друге щеплення – у віці 6 років. Перенесене захворювання на кір, епідемічний паротит чи краснуху не є протипоказанням до щеплення. Особливості вакцинації дітей проти вказаних інфекцій з порушенням цього Календаря наведено в главі 2 цього розділу. Особливості вакцинації осіб, старших 18 років, що не отримали щеплення за віком, наведено в розділах ІІІ та IV цього Календаря.

2. Щеплення дітей з порушенням Календаря

При вирішенні питання про щеплення дітей з порушенням цього Календаря необхідно проводити вакцинацію з дотриманням мінімальних інтервалів. (Схема вакцинації дітей з порушенням Календаря суттєво відрізняється від схеми вакцинації за віком. Тому необхідно чітко сформулювати, яке відхилення від нормативних строків стає «порушенням». Тиждень, місяць, інше? А.В.)  Не слід розпочинати серію вакцинації спочатку, якщо була пропущена доза, незалежно від того, скільки часу минуло. Необхідно ввести дози, яких не вистачає, за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів. Мінімальний інтервал – інтервал, який допускається до введення вакцини/анатоксину проти однієї і тієї самої інфекції особам з порушенням цього Календаря. Введення чергової дози вакцини/анатоксину з меншим, ніж мінімальний, інтервалом не зараховується. При виборі схеми вакцинації необхідно керуватися інструкцією виробника про застосування вакцини/анатоксину.

Для дітей віком від 2 місяців до 6 років 11 місяців 29 днів

Вакцини, анатоксини

Мінімальний інтервал між дозами

1-2-га дози                 

2-3-тя дози

3-4-та дози

АКДП, АаКДП   1       

1 місяць

1 місяць

6 місяців

АДП

1 місяць

9 місяць

 

Проти поліомієліту2

1 місяць

1 місяць

6 місяців

Проти гепатиту В3

1 місяць

1 місяць

 

Проти кору, паротиту, краснухи4

1 місяць

 

 

Hib-вакцина5

1 місяць, 2-а доза не вводиться, якщо 1-у дозу введено у віці від 12 місяців до 4 років 11 місяців 29 днів

6 місяців, 3-я доза не вводиться, якщо 2-у дозу введено у віці від 12 місяців до 4 років 11 місяців 29 днів

Для дітей віком від 7 до 17 років 11 місяців 29 днів

Вакцини, анатоксини

Мінімальний інтервал між дозами

1-2-га дози                 

2-3-тя дози

3-4-та дози

АДП-М6

1 місяць

6 місяців

 

Проти кору, паротиту, краснухи4

1 місяць

 

 

Проти гепатиту В3

1 місяць

1 місяць

 

Проти поліомієліту2

1 місяць

1 місяць

6 місяців

1. Вакцина АаКДП та АКДП використовується для щеплення дітей до 6 років 11 місяців 29 днів. Щеплення дітей до 7 років з порушенням цього Календаря призначаються лікарем з такого розрахунку, щоб дитина встигла одержати чотириразове щеплення проти кашлюку до 6 років 11 місяців 29 днів. У разі неможливості отримати 4 дози вакцини проти кашлюку дитиною до 6 років 11 місяців 29 днів вводять стільки доз, скільки дитина встигне отримати до виповнення їй зазначеного віку (Зайві та тяжко зрозуміли речення).

2. Якщо остання доза вакцинального комплексу (перша ревакцинація) проти поліомієліту збігається з віком проведення ревакцинації в 6 років або 14 років, перша ревакцинація зараховується як ревакцинація за віком у 6 років або в 14 років (Чергове безглуздя. Що означає «збігається»? Різниця в місяць – це збіг? А в 6 місяців? А якщо друга, а не перша ревакцинація збігається з віком проведення ревакцинації в 14 років, що тоді робити? А.В.). Щеплення дітей з порушенням цього Календаря призначаються лікарем з такого розрахунку, щоб дитина встигла одержати чотириразове щеплення проти поліомієліту до 17 років 11 місяців 29 днів. У разі неможливості отримати 4 дози вакцини проти поліомієліту дитиною до 17 років 11 місяців 29 днів вводять стільки доз, скільки дитина встигне отримати до виповнення їй зазначеного віку.  (Теж мало зрозуміле. А.В.) Для проведення першого та другого щеплення незалежно від віку використовується інактивована вакцина проти поліомієліту (Це вже буле вказане у 1-й главі. А.В.). Особам, старшим 18 років, вакцинація проводиться за епідемічними показаннями.

3. Якщо дитина не отримала першу дозу вакцини проти гепатиту В у пологовому стаціонарі або родопомічному закладі (в чому різниця? А.В.), вакцинація проводиться в амбулаторних закладах охорони здоров’я (а ще де вона може проводитись? А.В.) в будь-якому віці (лише для дітей, народжених починаючи з 2002 року).

Якщо вакцинація розпочинається пізніше 2-х місяців життя дитини (А якщо не пізніше, а в 2 місяця, що тоді? А.В.) з використанням комбінованих вакцин, до складу яких входить вакцина проти гепатиту В, щеплення плануються з урахуванням мінімального інтервалу між дозами. (Чергове зайве ствердження. Це й так зрозуміле. А.В.) Вакцинація проти гепатиту В вважається завершеною при отриманні особою щонайменше трьох щеплень.

Діти, які не були раніше щеплені проти гепатиту В, повинні отримати повний вакцинальний комплекс до 12-річного віку. (А якщо не отримали – що тоді? Наприклад, встигли до виконання 12 років зробити 1 чи 2 дози? Зрозуміло, потрібно завершувати вакцинальний цикл. Це повинно бути прописане. Крім того, в країні дуже багато підлітків, що народжені до 2002 року та не вакциновані проти цієї хвороби. Що робити з ними? А.В.)

4. Дітям, що не були вакциновані проти кору, паротиту чи краснухи за віком у 12 місяців та в 6 років, щеплення починають робити у будь-якому віці до 17 років 11 місяців 29 днів. Дитина має отримати дві дози з дотриманням між ними мінімального інтервалу введення. (А якщо не отримала, хоч і мала, що тоді? Незрозуміло. А.В.)

5 Вакцинація проти Hib-інфекції проводиться дітям до 4 років 11 місяців 29 днів. У старшому віці вакцинація проти Hib-інфекції проводиться лише особам з групи ризику відповідно до положень глави 4 цього розділу.

6 Дітям, старшим 7 років, та дорослим, які раніше не були щеплені або не мають даних щодо вакцинації, проводять щеплення АДП-М триразово. Ревакцинація дітей віком 15 – 18 років, які отримують щеплення поза цим Календарем, здійснюється з мінімальним інтервалом у 3 роки після останнього щеплення для профілактики дифтерії та правця.

При проведенні щеплень із застосуванням окремих вакцин або анатоксинів для профілактики різних інфекційних хвороб необхідно дотримуватися таких особливостей їх введення:

Поєднання препаратів для щеплення

Можливе поєднання

 

≥2 інактивованих вакцин та/або анатоксинів

Вакцини та/або анатоксини можуть бути введені одночасно в різні ділянки тіла або з будь-яким інтервалом між введенням доз відповідно до інструкції про застосування

Живі вакцини + інактивовані вакцини або анатоксини

≥2 живих вакцин для паренте-рального введення (крім БЦЖ)

Вакцини можуть бути введені одночасно в різні ділянки тіла або з інтервалом не менше 1 місяця

Комбінація вакцини БЦЖ з іншими вакцинами

Щеплення вакциною БЦЖ не роблять в один день з іншими вакцинами. Інші профілактичні щеплення можуть бути зроблені з інтервалом не менше 1 місяця до або після ще-плення вакциною БЦЖ (крім вакцинації проти гепатиту В)

(Незрозуміло, як необхідно поєднати щеплення живою вакциною для парентерального введення та живою вакциною для перорального введення, наприклад, ОПВ та КПК. А.В.).

За потреби лікар має право ввести всі вакцини/анатоксини, що показані за цим Календарем (крім БЦЖ), за одне відвідування особою закладу охорони здоров’я. Ін’єкції можна робити в різні ділянки тіла за умови, що це не суперечить інструкції про застосування конкретної вакцини/анатоксину. В іншому випадку лікар планує такі щеплення з урахуванням мінімальних інтервалів між введенням вакцин/анатоксинів. (Незрозуміле речення. Інший випадок – це введення всіх вакцин за декілька відвідувань? Мінімальні інтервали потрібно враховувати в будь-якому випадку. А.В.)